Welkom op de website van Innovatief Ondernemen in Transitie.

Mijn naam is Peter van der Sar en ik ben als zelfstandig adviseur werkzaam bij IOT.
Ik begeleid bedrijven en organisaties bij het vinden en realiseren van nieuwe kansen voor verdere groei. Ik doe dit door de ondernemer of manager te verbinden met de veranderingen in de wereld; zo wordt een scherp beeld verkregen van de ontwikkelingen en welke kansen dit biedt voor bedrijf of organisatie. Op basis van de uitkomsten gaat men aan de slag in de dagelijkse praktijk. Door aan concrete resultaten te werken worden kennis en ervaring verkregen voor verdere groei (nieuwe pmc's, samenwerkingsverbanden en verdienmodellen). Zo wordt de basis gelegd voor een duurzame relatie met de omgeving om in te kunnen blijven spelen op de (steeds sneller) veranderende wereld.

Competenties en Vaardigheden

Organisatie- en bestuurssensitiviteit

Ruim 25 jaar werkervaring op het scheidsvlak van ondernemers, overheden en overige stakeholders heeft geresulteerd in een scherp organisatiebewustzijn. Het hebben van een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen is een van mijn sterke punten.

Netwerken en samenwerken

Om tot succesvolle samenwerking (en daarmee resultaat) te komen is een relevant en uitgebreid netwerk een voorwaarde. Ik heb zowel binnen de tuinbouw als daarbuiten een breed netwerk van contacten opgebouwd van ondernemers, overheden, onderzoek/onderwijs en overige stakeholders op landelijk en regionaal niveau. Vanuit dit netwerk heb ik succesvolle samenwerkingen opgezet m concrete (business) resultaten. Mijn kracht schuilt in het verbinden van mensen, processen en organisaties om tot een succesvolle samenwerking te komen.

Omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid

Cruciaal voor succes is gevoel hebben voor de (veranderende) verhoudingen in het veld (omgevingsbewustzijn), de verschillende belangen en de mogelijkheid om tot een coalitie te komen (bijvoorbeeld tussen innovatieve ondernemers, overheden en onderwijs). Hierbij is mij duidelijk geworden dat voor het succes het hebben van passie, empathie en resultaatgedrevenheid net zo belangrijk zijn als kennis en vaardigheden.

Plannen en organiseren

Ik heb altijd projectmatig gewerkt; zeker ook nu ik zelfstandig adviseur ben.
Het bepalen van doelen en het stellen van prioriteiten zijn hierbij van groot belang.
Het draait echter om het realiseren van de doelen en het organiseren van acties,
mensen, tijd en middelen om deze te bereiken.

Innovatief en proactief

Jarenlange samenwerking met innovatieve ondernemers heeft mij geleerd dat het
nemen van initiatief en het aannemen van een proactieve houding cruciaal zijn
voor succes. Initiatiefrijk betekent voor mij het signaleren van (nieuwe) kansen
en het nemen van de eigen verantwoording in het benutten van de mogelijkheden.

Curriculum Vitae

Werkervaring

Innovatief Ondernemen in Transitie

Zelfstandig

(2015 - heden)

Als zelfstandig consultant adviseer en begeleid bedrijven en organisaties bij het vinden en realiseren van nieuwe kansen voor verdere groei door de ondernemer of manager te verbinden met de veranderingen in de wereld.

Kamer van Koophandel Rotterdam

2014

Teamleider Agro & Food, verantwoordelijk voor de aansturing team binnen de sector agro & food (16 personen)

Projectleider Keteninnovatie Tuinbouw, verantwoordelijk voor het landelijk Programma Keten-innovatie Tuinbouw, gericht op het realiseren van nieuwe businessclusters

Bedrijfsadviseur met focus op tuinbouw, agrofood en logistiek

Syntens, innovatie netwerk voor ondernemers

1998 - 2013

Accountmanager, verantwoordelijk voor de acquisitie van (landelijke) projecten

Projectleider Agro & Food, verantwoordelijk voor de aansturing van het regionale projectteam

Innovatie-adviseur, met focus op tuinbouw, agrofood en logistiek

Gemeente Rotterdam

1998

Intern controller (interim)

Vereniging voor Textielreinigers Netex

1996 - 1997

Secretaris Brancheorganisatie, verantwoordelijk voor de realisatie van het beleid en de vertegenwoordiging van de sector in de verschillende (maatschappelijke) gremia

TNO

1992 - 1998

Manager Personeel & Organisatie

Manager en adviseur Kwaliteitszorg

Zelfstandig ondernemer

1988 -1991

Relevante opleidingen

Bedrijfseconomie

Erasmus Universiteit Rotterdam

1993

Postdoctorale controller-opleiding

Vrije Univer­siteit Amsterdam

1995

Leergang Operationeel Personeelswerk

Stichting De Baak te Noordwijk

1997

Leergang Communicatie (NLP)

BLL Hoofddorp

1999

Leergang Ondernemend Adviseren

2003

Opleiding Werken met Teams

Associatie voor Organisatie Ontwikkeling

2006

Masterclass Transitiemanagement

Erasmus Academie, in samenwerking met DRIFT

2014

Procesmanagement, ontwerp en besluitvorming

Erasmus Academie

2016

Strategisch Gedrag

Erasmus Academie

2017

Contact

Adres:
Beukvaren 5
2661 PE Bergschenhoek